İletişim: 0212 446 16 25

Maskal Kafa

Metrik Mafsal kafa Rulmalar PHS 05 Sağ ve Sol diş’ten PHS 30 Sağ ve Sol diŞ’e kadar, POS 05 Sağ ve Sol diş’ten POS 30 Sağ ve Sol diŞ’e kadar, tedarik edilmektedir.