Çift sıralı eğilk bilyalı rulman, yapısı itibariyle, O­düzeninde bir çift tek sıralı eğilk bilyalı rulmandır. Bu rulman yüksek radyal yükleri ve her iki yönde yüksek eksenel yükleri taşıyabilir. Rijit bir eksenel kılavuzlamanın istendiği yataklamalar için özellikle uygundur. Eksen kaçıklığına uyabilirliği çok sınırlıdır.

Çift sıralı eğik bilyalı rulmanlan 32Bin ve 33Bin serilerinde doldurma kanalı bulunmadığından eksenel yüklenebilirlik her iki yönde eşittir. Bu

°rulmanlar gres ile doldurulmuştur. Basınç açısı <l= 25′ dir. Çift sıralı eğil< bilyalı rulmanlar açık olarak, her iki taraftan plastik kapaklı ( 2RS R) veya metal kapaklı ( 2ZR) olarak üretilirler.

32 ve 33 serisi çift sıralı eğilik bilyalı rulmanların bir tarafında doldurma kanalı vardır. Bu rulmanlar, esas yükün doldurma kanalları olmayan hareket yolları tarafından karşılanacağı şekilde takılmalıdır. Bu rulmanların basınç açısı CX= 35dir

33DA serisi çift sıralı eğilk bilyalı rulmanların basınç açısı <l= 45olup iç bilezikleri iki parçalıdır ve özellikle değişken yönlü yüksek eksenel yükleri taşıyabilirler. Çift sıralı eğik bilyalı rulmanlar normal eksenel boşluktadır. Normalden büyük C3 ve normalden küçük C2 eksenel boşlukta da sipariş üzerine üretilir. Bölünmüş iç bilezikli çift sıralı eğilk bilyalı rulmanlar nispeten daha yüksek eksenel yükler için öngörülmüştür. Kural olarak tek parçalılara göre daha sıkı geçirilirler ve bunların normal boşluk değerleri iç bileziği tek parçalı olan rulmanlardaki C3 boşluk değerine karşılık gelir.

Çift sıralı eğik bilyalı rulmanlar çelik kafesli olduklarında herhangi bir kafes soneki almazlar. Rulmanlar bilya kılavuzlu ve pirinçten kütlesel kafese sahip ise M soneki, dış bilezik kılavuzlu pirinçten kütlesel kafese sahip ise MA soneki alırlar.

Cam elyafı takviyeli polyamid 66 malzemeden kafesli (sonek TVH, TVP) çift sıralı C eğik sıcaklığa bilyalı rulmanlar uzun süreli periyotlarla 120C sıcaklığa kadar çalışabilirler. Sıvı yağ ile yağlanan rulmanlarda sıvı yağ içindeki katkı maddeleri kafes servis ömrünü düşürür. Aynı zamanda yüksek sıcaklıklarda eskiyen yağ da kafesi olumsuz etkileyebileceğinden, yağ değiştirme aralıklarına dikkat edilmesi gerekir.

BEARING Number Catagory Inner MM Outer MM Width  MM Weight (kg)
3200B.TVH RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 10 30 14 0,043
3201B.TVH RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 12 32 15,9 0,051
3202B.TVH RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 15 35 15,9 0,058
3203B.TVH RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 17 40 17,5 0,085
3204B.TVH RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 20 47 20,6 0,139
3205B.TVH RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 25 52 20,6 0,159
3206B.TVH RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 30 62 23,8 0,265
3207B.TVH RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 35 72 27 0,412
3208B.TVH RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 40 80 30,2 0,55
3209B.TVH RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 45 85 30,2 0,583
3210B.TVH RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 50 90 30,2 0,632
3211B.TVH RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 55 100 33,3 0,876
3212B.TVH RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 60 110 36,5 1,18
3213B.TVH RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 65 120 38,1 1,52
3214B.TVH RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 70 125 39,7 1,64
3215B.TVH RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 75 130 41,3 1,76
3216B.TVH RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 80 140 44,4 2,21
3217B. RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 85 150 49,2 3,28
3219M RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 95 170 55,6 5,12
3302B.TVH RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 15 42 19 0,112
3303B.TVH RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 17 47 22,2 0,161
3304B.TVH RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 20 52 20,6 0,197
3305B.TVH RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 25 62 23,8 0,316
3305DA.TVP RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 25 62 25,4 0,386
3306B.TVH RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 30 72 27 0,496
3306DA RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 30 72 30,2 0,605
3307B.TVH RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 35 50 34,9 0,664
3307DA RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 35 80 34,9 0,816
3308B.TVH RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 12 32 15,9 0,905
3308DA.MA RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 40 90 36,5 1,07
3309B.TVH RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 45 100 39,7 1,21
3309DA RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 45 100 39,7 1,45
3310B.TVH RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 50 110 44,4 1,6
3310DA.MA RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 50 110 44,4 1,97
3311B.TVH RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 55 120 49,2 2,11
3311DA.MA RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 55 120 49,2 2,58
3312B.TVH RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 60 130 54 2,7
3312DA RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 60 130 54 3,27
3313B.TVH RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 65 140 58,7 3,39
3313DA RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 65 140 58,7 4,11
3314DA RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 70 150 63,5 5,08
3317M RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 85 180 73 8,42
3322M RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 110 240 92,1 19,6
4200B.TVH RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 10 30 14 0,048
4201B.TVH RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 12 32 14 0,053
4202B.TVH RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 15 35 14 0,06
4203B.TVH RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 17 40 16 0,087
4204B.TVH RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 20 47 18 0,142
4205B.TVH RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 25 52 18 0,163
4206B.TVH RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 30 62 20 0,257
4207B.TVH RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 35 72 23 0,404
4208B.TVH RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 40 80 23 0,502
4209B.TVH RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 45 85 23 0,544
4210B.TVH RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 50 90 23 0,579
4211B.TVH RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 55 100 25 0,801
4212B.TVH RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 60 110 28 1,08
4213B.TVH RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 65 120 31 1,42
4214B.TVH RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 70 125 31 1,48
4215B.TVH RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 75 130 31 1,55
4216B.TVH RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 80 140 33 1,95
4217B.TVH RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 85 150 36 2,47
4218B.TVH RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 90 160 40 3,11
4302B.TVH RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 15 42 17 0,114
4303B.TVH RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 17 47 19 0,159
4304B.TVH RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 20 52 21 0,205
4305B.TVH RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 25 62 24 0,332
4306B.TVH RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 30 72 27 0,503
4307B.TVH RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 35 80 31 0,676
4308B.TVH RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 40 90 33 0,901
4309B.TVH RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 45 100 36 1,2
4310B.TVH RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 50 110 40 1,59
4311B.TVH RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 55 120 43 2,02
4312B.TVH RULMAN Eğik Bil yalı Rulmanlar (İki Sıra) 60 130 46 2,53