RULMAN YATAĞI SET MARKA MODEL
SNV052-F-L + 22205-E1-K + H305 + TSV505 FAG RULMAN YATAĞI Plummer Block Housings
SNV062-F-L + 22206-E1-K + H306 + TSV506 FAG RULMAN YATAĞI Plummer Block Housings
SNV072-F-L + 22207-E1-K + H307X103 + TSV507 FAG RULMAN YATAĞI Plummer Block Housings
SNV072-F-L + 22207-E1-K + H307 + TSV507 FAG RULMAN YATAĞI Plummer Block Housings
SNV080-F-L + 22208-E1-K + H308X106 + TSV508 FAG RULMAN YATAĞI Plummer Block Housings
SNV080-F-L + 22208-E1-K + H308 + TSV508 FAG RULMAN YATAĞI Plummer Block Housings
SNV085-F-L + 22209-E1-K + H309 + TSV509 FAG RULMAN YATAĞI Plummer Block Housings
SNV090-F-L + 22210-E1-K + H310 + TSV510 FAG RULMAN YATAĞI Plummer Block Housings
SNV100-F-L + 22211-E1-K + H311 + TSV511 FAG RULMAN YATAĞI Plummer Block Housings
SNV110-F-L + 22212-E1-K + H312 + TSV512 FAG RULMAN YATAĞI Plummer Block Housings
SNV120-F-L + 22213-E1-K + H313X206 + TSV513 FAG RULMAN YATAĞI Plummer Block Housings
SNV120-F-L + 22213-E1-K + H313 + TSV513 FAG RULMAN YATAĞI Plummer Block Housings
SNV130-F-L + 22215-E1-K + H315 + TSV515 FAG RULMAN YATAĞI Plummer Block Housings
SNV140-F-L + 22216-E1-K + H316X212 + TSV516 FAG RULMAN YATAĞI Plummer Block Housings
SNV140-F-L + 22216-E1-K + H316 + TSV516 FAG RULMAN YATAĞI Plummer Block Housings
SNV150-F-L + 22217-E1-K + H317X215 + TSV517 FAG RULMAN YATAĞI Plummer Block Housings
SNV150-F-L + 22217-E1-K + H317 + TSV517 FAG RULMAN YATAĞI Plummer Block Housings
SNV160-F-L + 22218-E1-K + H318 + TSV518 FAG RULMAN YATAĞI Plummer Block Housings
SNV170-F-L + 22219-E1-K + H319 + TSV519 FAG RULMAN YATAĞI Plummer Block Housings
SNV200-F-L + 22222-E1-K + H322X315 + TSV522 FAG RULMAN YATAĞI Plummer Block Housings
SNV200-F-L + 22222-E1-K + H322 + TSV522 FAG RULMAN YATAĞI Plummer Block Housings
SNV215-F-L + 22224-E1-K + H3124 + TSV524 FAG RULMAN YATAĞI Plummer Block Housings
SNV230-F-L + 22226-E1-K + H3126 + TSV526 FAG RULMAN YATAĞI Plummer Block Housings
SNV250-F-L + 22228-E1-K + H3128 + TSV528 FAG RULMAN YATAĞI Plummer Block Housings
SNV270-F-L + 22230-E1-K + H3130 + TSV530 FAG RULMAN YATAĞI Plummer Block Housings
SNV290-F-L + 22232-E1-K + H3132X508 + TSV532 FAG RULMAN YATAĞI Plummer Block Housings
SNV290-F-L + 22232-E1-K + H3132 + TSV532 FAG RULMAN YATAĞI Plummer Block Housings
SNV300-F-L FAG RULMAN YATAĞI Plummer Block Housings
SNV340-F-L FAG RULMAN YATAĞI Plummer Block Housings
TESPİT BİLEZİĞİ ADET FİYATI KULLANILAN RULMAN KULLANILAN ADET KULLANILAN YATAK
  FRB 52/3,5 Fiyat Al   2205-22205  2  SNA 505
  FRB 62/6 Fiyat Al   2206-22206   2   SNA 506-605
   FRB 72/5,5 Fiyat Al   2207-22207   2   SNA 507-606
 FRB 80/8 Fiyat Al   2208-22208   2   SNA 508-607
 FRB 85/3,5 Fiyat Al   2209-22209   2   SNA 509
  FRB 90/9 Fiyat Al   2210-22210   2   SNA 510-608
  FRB 100/9,5 Fiyat Al   2211-22211   2   SNA 511-609
 FRB 110/10 Fiyat Al   2212-22212   2   SNA 512-610
FRB  120/10 Fiyat Al   2213-22213   2   SNA 513-611
FRB  130/12,5 Fiyat Al   2215-22215   2   SNA 515-612
 FRB 140/12,5 Fiyat Al   2216-22216   2   SNA 516-613
 FRB 150/12,5 Fiyat Al   2217-22217   2   SNA 517
 FRB 160/12,5 Fiyat Al   2218-22218   2   SNA 518-615
  FRB 170/12,5 Fiyat Al   2219-22219   2   SNA 519-616
  FRB 180/12 Fiyat Al   2220-22220   2   SNA 520-617
FRB  200/13,5 Fiyat Al   2222-22222   2   SNA 522-619
  FRB 215/14 Fiyat Al   2224-22224   2   SNA 524-620
 FRB  230/13 Fiyat Al   2226-22226   2   SNA 526
 FRB  250/15 Fiyat Al   2228-22228   2   SNA 528
 FRB  270/16,5 Fiyat Al   2230-22230   2   SNA 530
  FRB 290/17 Fiyat Al   22232   2   SNA 532